Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Styret i FOB

Styret i Faggruppe for osteoporose og benhelse for 2021/2022
profilbilde
Leder
Lene B. Solberg
OUS, (på valg 2022)
profilbilde
Nestleder
Jan Erik Gjertsen
Haukeland Universitetssykehus, (på valg 2023)
profilbilde
Sekretær
Ane Djuv
Stavanger Universitetssykehus, (på valg 2023)
profilbilde
Styremedlem
Jens Stutzer
Molde sjukehus, (på valg 2023)
profilbilde
Styremedlem
Ellen Langslet
Bærum sykehus, (på valg 2022)
profilbilde