Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Faggrupper

Norsk barneortopedisk forening

Styret i 2021-2022 består av:
16. februar 2020

Christian Sætersdal, Leder christian.setersdal@helse-bergen.no

Andreas Knaus, styremedlem
Suki Liyanarachi, sekretær, kasserer

Vara: Dag Rune Sjøen Pedersen