Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Avholdte kurs og kongresser

Esser Masterclass (tendons) 17-18.1 2019

9. september 2018
Esser masterclass tendons - plakat
Esser masterclass tendons - plakat

Esser Masterclass har blitt dannet av gruppen i Rotterdam for å tilby opplæring innen håndkirurgi. Kurene inneholder kadaverdisseksjon og foredrag fra erfarne kirurger. Denne gangen er det senekirurgi som står for tur. Dette kurset arangeres hvert tredje år og tar for seg alt fra primær senesutur (både på fleksor- og strekkesener) til avanserte rekonstruksjoner. Deltakere lærer seg teknikkene på kadaverarmer (fresh frozen).