FESSH/IFSSH 2019

17-21 juni 2019 er det tid for det kombinerte FESSH/IFSSH møte i Berlin. Abstractfrist er allerede 30. september.
FESSH/IFSSH 2019
FESSH/IFSSH 2019