ICHS 8.8 The Wrist

Tidspunkt 2- 3. februar 2024 i Manchester.
Ichs- 8.8 banner

FESSH og BSSH sponser i fellesskap 6 plasser for ICHS 8.8-kurset om 'The Wrist' (2.–4. februar 2024, Manchester). Vinnere vil ha gratis registrering, men reise og opphold er for delegatens egen regning. Plasser er ikke tilgjengelige for land som ikke er medlem av FESSH.

Send søknaden med en kort (maks 4 sider) cv og personlig uttalelse
innen 20. oktober 2023 til education@fessh.com.

Mer informasjon.