Invitasjonsbrev

I London, fra 6. til 10. juni 2022, vil British Society for Surgery of the Hand i samarbeid med IFSSH, FESSH og IFSHT være vertskap for den internasjonale kombinert kongress. I forbindelse med konferansen, er vi glade for å kunne tilby en rekke internasjonale stipendier for å besøke Håndsentre i Storbritannia.