Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Avholdte kurs og kongresser

Micro 2020 - Microsurgery: Where are we?

18ª GIORNATA MILANESE DI CHIRURGIA DELLA MANO
MICROSURGERY: WHERE ARE WE?
19th-20th MARCH 2020
CENTRO CONGRESSI STELLINE
MILAN - ITALY
11. desember 2019