Perifer nerve- og pleksus kirurgi kurs

Kadaverkurs i perifer nerve- og pleksuskirurgi i Aachen, Tyskland, 8 - 9 April 2024
Kurs i perifer nerve og pleksuskirurgi