Diplom i Håndkirurgi: Operasjonsliste

Operasjonsliste-mal for søknad om Diplom i Håndkirurgi finner du her:
Illustrasjon av et diplom
Illustrasjon av et diplom

Håndkirurgi er så langt ikke etablert som egen spesialitet i Norge. I regi av NFFHK er det etablert en diplomordning, der norske kirurger etter søknad og innfrielse av definerte krav, kan tildeles diplom i håndkirurgi.

Søknad/spørsmål vedrørende diplomordningen stiles/rettes til: Diplomkomiteen v/Magne Røkkum, Rikshospitalet.