NFFHKs reisestipend

Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr. 10.000,- til medlemmer for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre land, fortrinnsvis skandinaviske.

Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknader sendes til styret ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet og kostnadsoverslag. Søknadsfristen er 1. september.

Ved søknad:

Skriv søknaden i Word-format til foreningens sekretær/kasserer, og utform den etter følgende mal:

Navn
Stilling
Arbeidssted
Adresse
E-post adresse
Telefonnummer
Prosjektbeskrivelse

Formål