Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for håndkirurgi

NFFHKs reisestipend

Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr. 10.000,- til medlemmer for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre land, fortrinnsvis skandinaviske.
14. desember 2018

Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknader sendes til styret ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet og kostnadsoverslag. Søknadsfristen er 1. september.

Ved søknad:

Skriv søknaden i Word-format til foreningens sekretær/kasserer, og utform den etter følgende mal:

Navn
Stilling
Arbeidssted
Adresse
E-post adresse
Telefonnummer
Prosjektbeskrivelse

Formål