Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Om oss

Norske Håndkirurger

Ved fjorårets generalforsamling ble det fremmet et forslag om å legge ut en liste over leger som driver med håndkirurgi på foreningens nettside.
3. oktober 2016

Videre var det også et ønske fra FESSH at man skal kunne lettere komme i kontakt med kollegaer i de forskjellige medlemslandene for å forbedre samarbeid på tvers av landegrensene. Det har derfor blitt sendt ut epost til alle medlemmer i NHKF og de som har gitt sitt samtykke skal være å finne på listene som nå ligger under "Oversikter over Norske Håndkirurger/ Hand surgeons in Norway" i høyre kolonne under "Om oss". Grunnet ønsket fra fra FESSH foreligger listen både på norsk og engelsk.