Norsk versjon, PRWHE

Her har vi gleden av å kunne presentere en nylig utarbeidet og godkjent versjon av PRWHE på norsk!

Les mer om dette verktøyet nedenfor.

Skjemaet er nedlastbart, i .pdf-format.

PRWHE er et nyttig verktøy for evaluering av hånd- og håndleddsproblemer.

Det inneholder 15 spørsmål, 5 omhandler smerte, 10 funksjon.  Hvert spørsmål besvares fra 0-10. Summen av funksjonsdelen deles på 2. Det gir en totalsum for skjemaet mellom 0 og 100. 

Ved utregning kan det være lurt å starte med funksjonsdelen (som skal deles på 2) og så legge til smertescoren. Utviklergruppen har angitt at dersom mer enn 2 spørsmål i hver av de 3 undergruppene er ubesvart bør skjemaet forkastes, ved færre ubesvarte spørsmål enn det skal gjennomsnittsverdien av de besvarte spørsmålene benyttes. En mer omfattende brukermanual med dokumentasjon er tilgjengelig på utviklergruppens hjemmeside.

Spørsmål for øvrig kan rettes til Ole Reigstad (ole.reigstad@gmail.com), Tone Vaksvik (tone.vaksvik@medisin.uio.no) eller Teresa Lütken (teresa.luetken@gmail.com).