Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Retningslinjer/ hjelpemidler

Retningslinjer for behandling av radiusfrakturer hos voksne

Nå tilgjengelig på nett!
21. oktober 2014
MagicApp logo
MagicApp logo

Retningslinjene er gjort tilgjengelig på plattformen MagicApp, og nås via linken www.håndleddsbrudd.no

I MagicApp finnes det mulighet for innlegging av kommentarer og innspill fra NOFs medlemmer, både vedrørende utforming og innhold.

De publiserte retningslinjene er et resultat av et omfattende arbeid av nedsatt fagpanel. Retningslinjene er utviklet på basis av gjennomgang av foreliggende litteratur om temaet, nylig publiserte kunnskapsgjennomganger og metaanalyser utført av Kunnskapssenteret. Det er også gjort tilpasninger i forhold til den danske Sundhetsstyrelsens behandlingsretningslinjer. 

Retningslinjene er presentert i et oversiktlig og lett tilgjengelig og lett lesbart format, og vil formodentlig kunne være til stor nytte og hjelp i behandlingen av disse frakturene i den praktiske hverdag.

Behandling av radiusfraktorer

Behandling av radiusfraktorer