Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for hofte- og knekirurgi (NFHKK)

NFHKK er en ung gruppe av norske ortopeder med hovedfokus på hofte og kneleddssykdommer. Protesekirurgi er et av de største fagfeltene innen elektiv ortopedisk kirurgi, og vi vet at flere kolleger daglig er sysselsatt med dette ved alle landets sykehus. Vi ønsker derfor å være et knutepunkt for entusiastiske ortopeder i alle utdannelsenivåer og hjelpe å forbedre behandlingen for pasienter med slike lidelser.
Logoen til NFHKK