Høstmøtet 2013

Glimt fra høstmøtet i 2013.
Bilde fra høstmøteprogrammet 2013.