Høstmøtet 2015

Alle kne- og hoftesesjoner var velbesøkt. Mange takk til alle møteledere som førte gjennom programmet. Symposiet med tittelen “Hvordan utrede en misfornøyd hofteprotespasient” ble vel mottatt.

Videre ble det presentert nøkkelspørsmål i anamnese og kliniske tester, samt invasive og røntgenologiske undersøkelser.

Stor takk til vår gjesteforeleser, Anders Walløe!

Gratulerer! NFHKK gratulerer Håkon Langvatn (til venstre) med både NOF stipend og NFHKKs pris med beste proteserelaterte abstract pålydende 10 000, - for studien: "Ventilasjon av operasjonsstuer og revisjonsrisiko pga infeksjon etter total hofteproteskirurgi". Hellevik (til høyre)