Vårdager 2016

Den 7. og 8. april gikk NFHKKs andre vårmøte av stabelen i Oslo. I år var antallet deltakere økt til 80 personer som kan bero på de gode erfaringer fra 2014 og et interessant tema: Den unge protesekandidaten.Programmet var delt opp i foredrag som omhandlet knekirurgi på torsdag og hoftekirurgi på fredag. Eksperter fra både inn- og utland bidro med foredrag som omhandlet alt fra preoperativ diagnostisering til leddbevarende- og protesekirurgi, samt postoperativ behandling og forventninger hos en ung protesepasient. Også denne gangen var vi heldige og fikk gjeste prof. Kjell G. Nilsson fra Norrlands Universitetssykehus, Umeå Sverige, som delte sine erfaringer med osteotomier, patellofemorale proteser og implantatfiksasjon målt med RSA. Prof. Kjeld Søballe fra Århus, Danmark, fortalte om sitt spesialtfelt; periacetabular osteotomi. Han la stor vekt på den preoperative utredningen og presenterte forskjellige tester for bruk til diagnostisering hos unge pasienter.På kvelden startet det sosiale programmet i baren der operasangeren Katinka von der Lippe briljerte med høye toner! Mange deltakere følte en smule nostalgi ved middagsbordet på Holmenkollen park hotell der man tidligere hadde tilbrakt mange timer på ortopediske høstmøter.NFHKKs styre er veldig fornøyde med oppmøtet og interessen, samt livlige diskusjoner med alle møtedeltakere. Vi føler at vi har bidratt med kunnskap til det norske protesemiljøet og ikke minst skapt et forum for erfaringsutbytte for alle norske hofte- og knekirurger.Takk til alle som var med og alle som har bidratt til et vellykket Vårmøte!

Solstrand kunne by på et gammelt ærverdig hotell med utsikt fra fjord til fjell og et nydelig vårvær. Det ble også servert noen musikalske innslag til middagen.

Med nesten 70 deltagere må vi kunne si at arrangementet ble en suksess, vi gleder oss allerede til vårdager 2020!