Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Faggrupper

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi

Underforening av Norsk Ortopedisk Forening for kollegaer med interesse for traumatologi.
25. oktober 2022

Styret:

Leder: Lars Gunnar Johnsen, lars.gunnar.johnsen@stolav.no

Nestleder: Erik Sundqvist

Sekretær: Steinar Havik, steinar.havik@stolav.no

Kasserer: Bjørn Bragernes

Styremedlem: Cathrine Enoksen, cathrine.harstad.enoksen@sus.no

Styremedlem: Terje Meling, terje.meling@sus.no