Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Faggrupper

Norsk forening for skulder og albuekirurgi (NFSA)

Styremedlemmer i Norsk forening for skulder og albuekirurgi er:
16. februar 2020

Leder; Berte Bøe
Nestleder; Bernd Wünsche
Kasserer; Lars Eilertsen
Sekretær; Marek Zegzdryn
Web ansvarlig; Kjersti Kaul Jenssen