Norsk forening for skulder og albuekirurgi (NFSA)

Styremedlemmer i Norsk forening for skulder og albuekirurgi er: