Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Faggrupper

Norsk forening for skulder og albuekirurgi (NFSA)

Styremedlemmer i Norsk forening for skulder og albuekirurgi er:
16. februar 2020