Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Nyheter

Rygg- og nakkeundervisning

NSKF arrangerer felles digital rygg- og nakkeundervisning for alle ryggortopeder og nevrokirurger ca. en gang i måneden. Delta på neste undervisning 2. september!

Slik ser programmet ut for 2022. Invitasjon til neste nettbasert-møte finner du nederest på denne siden. Klokkeslett 08:00-08:30.

Fredag 22. april - Oslo Universitetssykehus, Ullevål - Dr. Roger Trana - Thoracolumbale frakturer 
Fredag 6. mai - Sykehuset Innlandet, Gjøvik - Dr. Håvard Furunes - Skiveproteskirurgi i Norge
Fredag 27. mai - Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet - Dr. Jon Håvard Sommernes - Cervical radikulopati
Fredag 17. juni - Oslo Universitetssykehus, Ullevål - Dr. Filip Dolatowski- ALIF vs TLIF, en registerstudie
Fredag 2. sep - Nordlandssykehuset, Bodø - Dr. Oliver Müller 
Fredag 23. sep - Sørlandet Sykehus, Kristiansand - Dr. Tor Brommeland
Fredag 14. okt - Aleris - Dr. Vidar Oppland - Halebensmerter 
Fredag 25. nov - Oslo Universitetssykehus - Dr. Bård  Lundeland - Ryggmargstimulering

Vi håper flest mulig deltar — og spre gjerne ordet til andre kollegaer.