Rygg- og nakkeundervisning

NSKF arrangerer felles digital rygg- og nakkeundervisning for alle ryggortopeder og nevrokirurger ca. en gang i måneden. Delta på neste undervisning 14. april 2023.

Slik ser programmet ut for 2023. Invitasjon til neste nettbasert-møte får du tilsendt på mail. Klokkeslett 08:00-08:30.

Fredag 20. januar - Akershus Universitetssykehus - Dr. Sverre Mjønes - The Lumbar Interbody Fusion vs Multidisciplinary Rehabilitation (LIFEHAB) Trial.

Fredag 17. februar - Oslo Met - Prof. Margreth Grotle - Applying Artificial Intelligence in Developing Personalized and Sustainable Healthcare for Spinal Disorders (AID-Spine prosjektet): muligheter for forskning på spinale lidelser ved bruk av store survey og registerdata i Norge, Sverige og Danmark.

Fredag 10. mars - Oslo Universitetssykehus, Ullevål - Dr. Filip Dolatowski - SunBurst, a register-based, randomized controlled trial on thoracolumbar burst fractures.

Fredag 14. april - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Dr. Sozaburo Hara - Effect of Spinal Cord Burst Stimulation vs Placebo Stimulation on Disability in Patients With Chronic Radicular Pain After Lumbar Spine Surgery. A Randomized Clinical Trial.

Fredag 12. mai - Elisabeth Rettedal - Stavanger Universitetssykehus -

Fredag 9. juni - Bærum sykehus - Dr. Morten Karlsen - Erfaringer med endoskopisk ryggkirurgi.

Fredag 8. september - Universitetssykehuset Nord-Norge - Prof. Tore Solberg - 

Fredag 6. oktober - Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet - Vinjar Hansen - Intraks studien.
Fredag 10. november
Fredag 8. desember

Vi håper flest mulig deltar — og spre gjerne ordet til andre kollegaer.

Program for 2022
Fredag 22. april - Oslo Universitetssykehus, Ullevål - Dr. Roger Trana - Thoracolumbale frakturer 
Fredag 6. mai - Sykehuset Innlandet, Gjøvik - Dr. Håvard Furunes - Skiveproteskirurgi i Norge
Fredag 27. mai - Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet - Dr. Jon Håvard Sommernes - Cervical radikulopati
Fredag 17. juni - Oslo Universitetssykehus, Ullevål - Dr. Filip Dolatowski- ALIF vs TLIF, en registerstudie
Fredag 2. sept - Oslo Universitetssykehus - Dr. Bård  Lundeland - Ryggmargsstimulering
Fredag 23. sep - Sørlandet Sykehus, Kristiansand - Dr. Tor Brommeland - Tarlov cyste – A pain in the butt? Utredning og behandling
Fredag 14. okt - Nordlandssykehuset, Bodø - Dr. Oliver Müller - Spinal injeksjonsbehandling
Fredag 25. nov - Aleris - Dr. Vidar Opland - Halebeinssmerter