Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Kongresser og kurs

11. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS) 10.-11.11 2022

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,-sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell og brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.
10. august 2022
Logo MUSS

Konferansen går over to dager. Den er tverrfaglig og har et spennende program. Temaene er arbeid og muskelskjeletthelse og muskelskjeletthelse hos barn og unge. 

Det er hybridkonferanse, så man kan delta både fysisk på Confort Hotel Runway på Gardermoen og via webinar. 

For mer informasjon om kongressen, se hjemmesiden www.muss.no.

Påmelding her: www.trippus.net/muss2022/deltaker