European Bone and Joint Society 40th annual meeting 8-10.9 2022

European Bone and Joint Infection Society avholder sitt årlige møte 8-10 september i Graz, Østerrike.
Informasjon om Europeisk Bone and Joint Infektion Society

For mer informasjon om kongressen, gå inn på hjemmesidene:

htpps://ebjis2022.org/