Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Kongresser og kurs

Efort webinar

31. oktober arrangeres Efort webinar:

Orthopaedic Paediatrics clinical examination and evaluation part one: The Lower Extremity. Webinaret ledes av Dr Ketil J. Holen, overlege ved ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital
17. oktober 2022

For mer informasjon og registrering, følg linken under

https://efortnet.conference2web.com/#!webinars/69269/details