Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Kongresser og kurs

Nordisk 2022 7-9 september, Vilnius

Velkommen til Nordisk Ortopedisk kongress i Vilnius 7-9. september.10. november 2021
Ny logo for nofkongressen offisielt bilde

Det foregår en kontinuerlig oppdatering av nettsidene til NOF kogressen med stadig mer utfyllende program. Følg linken under for påmelding og program:

www.nof2022.org