Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Kongresser og kurs

UTSATT - Nordisk 2022 11-13 mai Vilnius

Nordisk Ortopedisk kongress som skulle blitt avholdt i Vilnius 11.-13 mai er utsatt til 7-9. september pga den usikre situasjonen for Litauen etter Russlands invasjon av Ukraina.10. november 2021
Webheader til NOF kongressen 2022 fra Nordisk ortopedisk forening

Mer ny informasjon om påmelding, program og innsending av abstrakter se denne linken:

www.norf.org/event/nof-congress-2022/