Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Kongresser og kurs

Tendons Course - Esser masterclass

Senekurs i Rotterdam 20-21.1 2022.
27. november 2021
Esser masterclass tendons - plakat
kongress.essermasterclass

For informasjon om program og påmelding, se her: https://essermasterclass.com/esser-europe/tendons-course#program