Norsk ortopedisk forening

Aktuelt

FESSH 2017 og nytt fra FESSH

Vår delegat til FESSH, Line Lied oppsummerer her kort fra det siste FESSH møte i København. I tillegg har vi lagt ut informasjon fra generalforsamlingen
9. september 2018
FESSH - logo
FESSH - logo

FESSH kongressen i København i juni var en stor suksess, og det ble rapportert om 2200 deltagere (inkludert industri og utstillere). Det var stor norsk deltagelse, som bidro med forelesninger, frie foredrag og flere møteledere. Cecilie Lind tok eksamen og vi gratulerer henne med FESSH diplom i håndkirurgi.

Organisasjonen har fått ny logo, se over. Som medlemmer av FESSH oppfordres foreningens medlemmer til å søke på Senior Fellowship for besøk hos europeisk håndsenter og forskningsmidler, se punkt 2 og 3 nedenfor. Nytt neste år er FESSH Academy, som er et 4- dagers kurs som skal arrangeres årlig. Det første vil gå av stabelen i Budapest 13.-16. februar 2019 (punkt 4 nedenfor). Endelig program vil foreligge i slutten av denne måneden. Norsk forening for håndkirurgi kan sende 1 deltager til redusert pris. Interesserte bes sende søknad til styret i Norsk forening for håndkirurgi innen 15.10.18. Neste kongress vil bli et kombinert møte med IFSSH, og arrangeres i Berlin 17.-21.juni 2019, se egen link på hjemmesiden.

Nytt fra FESSH:

1.       A modern FESSH logo has been created to refresh the image of FESSH and introduced during the Delegates’ Assembly in Copenhagen. The FESSH webpage will also get a new design during summer fitting the new logo.   

2.       FESSH Senior Fellowship has been established offering 12.000 € for one applicant in 2018. You can find all details about the application criteria and procedure here.

The deadline is prolonged until 31st October 2018.

3.       FESSH Research Grant has been established as the first step towards getting FESSH more involved in actual funding for research within the hand community. The aim of the FESSH Research Grant is therefore primarily to encourage young investigators to initiate pilot projects that will lead to subsequent funding from other sources. The amount offered for research is 10.000 € for one year. The deadline to apply for the FESSH Research Grant is prolonged until 31st October 2018. You can find the details of the application procedure here.

4.       FESSH has the pleasure to inform you that the FESSH Academy project will be launched soon and held between 13-16th February 2019 in Budapest, Hungary.

This instructional event is intended to run annually over a four-day period and cover the principles of management of all of the common problems in hand surgery, as well as basic science and practical sessions. The content will be delivered by well known speakers from around Europe and beyond.

Places will be limited and chosen by each FESSH member national hand society.