Norsk ortopedisk forening

Norsk forening for håndkirurgi

Om oss

26. september 2018

Styret

profilbilde
Leder
Line Lied
St Olavs Hospital
profilbilde
Nestleder
Rasmus Thorkildsen
OUS
profilbilde
Styremedlem/sekretær
Cecilie Lind
Haukeland sykehus
profilbilde
Varamedlem
Katrin Valen
UNN