Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Om oss

Utvalg og komiteerSpesialitetskomiteen

Profilbilde
Leder
Støen, Ragnhild Øydna
Profilbilde
Medlem
Basma, Cecilie Jansen
Profilbilde
Medlem
Berg, Øystein Hjalmar
Profilbilde
Medlem
Opsahl, Ole Kristian
Profilbilde
LIS-medlem
Hjall, Bjørn Aubert
Profilbilde
Varamedlem
Engvik, Steinar
Profilbilde
Varamedlem
Haanæs, Esten Konstad
Profilbilde
LIS-varamedlem
Jarning, Jon Moberg


Kvalitetsutvalget

Profilbilde
Leder
Johnsen, Lars Gunnar
Profilbilde
Medlem
Fevang, Jonas Meling
Profilbilde
Medlem
Koi, Kjartan
Profilbilde
Medlem
Midtgaard, Kaare Sourin


Forskningsutvalget

Profilbilde
Medlem
Badawy, Mona
Profilbilde
Medlem
Elvenes, Jan
Profilbilde
Medlem
Frihagen, Frede
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Lars Gunnar


Valgkomite

Profilbilde
Leder
Kjærvik, Cato
Profilbilde
Medlem
Drogset, Jon Olav
Profilbilde
Medlem
Westberg, Marianne