Utvalg og komiteerSpesialitetskomiteen

Profilbilde
Medlem
Basma, Cecilie Jansen
Profilbilde
Medlem
Kjærvik, Cato
Profilbilde
Medlem
Opsahl, Ole Kristian
Profilbilde
Varamedlem
Engvik, Steinar


Kvalitetsutvalget

Profilbilde
Leder
Johnsen, Lars Gunnar
Profilbilde
Medlem
Fevang, Jonas Meling
Profilbilde
Medlem
Koi, Kjartan
Profilbilde
Medlem
Midtgaard, Kaare Sourin


Forskningsutvalget

Profilbilde
Leder
Basso, Trude
Profilbilde
Medlem
Elvenes, Jan
Profilbilde
Medlem
Frihagen, Frede
Profilbilde
Medlem
Gøthesen, Øystein
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Lars Gunnar


Valgkomite

Profilbilde
Drogset, Jon Olav
Profilbilde
Leder
Lønne, Greger
Profilbilde
Medlem
Enoksen, Cathrine Harstad