Norsk ortopedisk forening

Om oss

Utvalg og komiteer

18. september 2018

Spesialitetskomiteen

profilbilde
Leder
Øystein Bjerkestrand Lian
Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Møre og Romsdal
profilbilde
Medlem
Christer Kjærvik
Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø
profilbilde
Medlem
Ragnhild Øydna Støen
Klinikk Ringerike sykehus
profilbilde
Medlem
Mona Iren Nysted
St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Øystein Hjalmar Berg
Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk

Kvalitetsutvalget

profilbilde
Leder
Peter Tobias Franke
Lærdal sjukehus
profilbilde
Medlem
Inger Opheim
Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik
profilbilde
Medlem
Lars Gunnar Johnsen
St. Olavs Hospital
profilbilde
Medlem
Kjartan Koi
Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø

Forskningsutvalget i Nof

profilbilde
Karl Ivar Lorentzen
leder i Norsk Ortopedisk Forening
profilbilde
Gunnar Knutsen
Helse Nord
profilbilde
Eivind Witzøe
Helse Midt
profilbilde
Kari Indrekvam
Helse Vest
profilbilde
Jan Erik Madsen
Helse Sør-Øst

Valgkomite

profilbilde
Karl-Ivar Lorentsen
profilbilde
Jon-Olav Drogset
profilbilde
Marianne Westberg