2002 Årsmøte

Generalforsamling Nof, torsdag 24. oktober 2002 kl. 14.00 - 16.30 Saga Hall

Dagsorden  
1.                Åpning av møtet
2.                Valg av møtedirigent
3.                Utdeling av stipend. Charnley-, Smith & Nephew- og Norsk ortopedisk forenings stipend.
4.                Årsberetning fra styret
5.                Regnskap, budsjettforslag og fastsettelse av kontingent
6.                Rapport fra redaksjonskomiteen i Norsk ortoped post
7.                Rapport fra Web-redaksjonen
8.                Rapport fra "Bone & Joint decade" arbeidet i Norge
9.                Rapport fra spesialitetskomiteen
10.           Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser
11.           Rapport fra kvalitetsutvalget
12.           Orientering om Nordisk ortopedisk kongress 2006
13.           Tema ortopedisk symposium høstmøtet 2003
14.           Eventuelt
15.           Tid og sted for neste generalforsamling