2003 Årsmøte

Generalforsamlingen i Nof, Torsdag 23 oktober 2003

Dagsorden:
1.         Åpning
2.         Valg av møtedirigent
3.         Utdeling av stipend:Charnley-, Smith & Nephew- og Norsk ortopedisk forenings stipend
4.         Årsberetning fra styret
5.         Regnskap, budsjettforslag og fastsettelse av kontigent
6.         Rapport fra redaksjonen i Norsk Ortopedpost
7.         Rapport fra Web - redaksjonen
8.         Rapport fra kvalitetsutvalget
9.         Rapport fra spesialitetskomiteen
10.       Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser
11.       Rapport fra Acta Orthopaedica Scandinavica
12.       Opprettelse av Nasjonalt register for korsbåndskader
13.       Opprettelse av A.S.A.M.I Norge som faggruppe
14.        Valg
15.        Tema for ortopedisk symposium høstmøte 2003
16.        Eventuelt
17.        Tid og sted for neste generalforsamling