2004 Årsmøte

Generalforsamling Nof, Holmenkollen Park Hotell, 21. Oktober 2004.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet
2. Valg av møtedirigent
3. Utdeling av stipend:Charnley-, Smith&Nephew- og NOF´s stipend
4. Årsberetning fra styret
5. Rapport fra redaksjonskomiteen i Norsk Ortopedpost
6. Rapport fra kvalitetsutvalget
7. Rapport fra spesialitetskomiteen
8. Rapport fra Nasjonalt register for Leddproteser
9. Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister.
10. Rapport fra ACTA Orthoaedica Scandinavica
11. Rapport fra web-redaktør og diskusjon om hjemmesiden
12. Regnskap, budsjettforslag og fastsettelse av kontingent
13. Opprettelse av Nasjonal Hoftefrakturregister
14. Tema ortopedisk symposium høstmøtet 2005
15. Eventuelt
16. Tid og sted for neste generalforsamling.