2005 Årsmøte

Generalforsamling Nof, Holmenkollen Park Hotell, 26. Oktober 2005.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN NORSK ORTOPEDISK FORENING, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO, 26. OKTOBER 2005.
 
 
Dagsorden:
 
  1.  Åpning av møtet
  2.  Valg av møtedirigent
  3.  Utdeling av stipend:
       Charnley-, Smith&Nephew- og NOF´s stipend
  4.  Årsberetning fra styret
  5.  Forslag til vedtak fra styret
  6.  Rapport fra redaksjonskomiteen i Norsk Ortopedpost
  7.  Rapport fra webredaktøren
  8.  Rapport fra kvalitetsutvalget
  9.  Rapport fra spesialitetskomiteen
 10. Forslag til vedtak fra spesialitetskomiteen
 11. Rapport fra Nasjonalt register for Leddproteser
 12. Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister.
 13. Rapport fra ACTA Orthopaedica
 14. Regnskap, budsjettforslag og fastsettelse av kontingent
 15. Tema ortopedisk symposium høstmøtet 2006
 16. Valg
 17. Eventuelt
 18. Tid og sted for neste Generalforsamling.