2006 Årsmøte

Generalforsamling i Nof Holmenkollen Park Hotell Torsdag 26. oktober 2006 kl 13.00 Saga hall AB

Saksliste:
Sak 1. Åpning av møtet
Sak 2. Valg av møtedirigent
Sak 3. Utdeling av stipend: Charnley-, Smith&Nephew- og NOF´s stipend
Sak 4. Årsberetning fra styret - Presentasjon av resultatene fra rekrutteringsstudien
Sak 5. Rapport fra redaktøren i Norsk Ortopedpost
Sak 6. Rapport fra webredaktøren
Sak 7. Rapport fra kvalitetsutvalget
Sak 8. Rapport fra spesialitetskomiteen
Sak 9. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser Valg av representant fra Helse Sør
Sak 10. Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister
Sak 11. Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister
Sak 12. Rapport fra ACTA Orthopaedica
Sak 13. Rapport fra DRG-utvalget
Sak 14. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge
Sak 15. Rapport fra UEMS
Sak 16. Rapport fra Norsk Artroskopiforening
Sak 17. Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening
Sak 18. Rapport fra Norsk Fot- og Ankelforening
Sak 19. Rapport fra A.S.A.M.I. Norway
Sak 20. Rapport fra Vossakurset
Sak 21. Saker forelagt av styret:
21.1 Nye lover
21.2 Opprettelse av faggruppe for ortopedisk traumatologi
21.3 Opprettelse av konsensusgruppe for behandling av distale radiusfrakturer
21.4 Utarbeidelse av ortopedisk generalplan
21.5 Eget ortopedisk høstmøtearrangement fra og med 2007
21.6 Kontingent assosierte medlemmer
21.7 Oppnevnelse av æresmedlem
Sak 22. Saker forelagt av medlemmene (ingen)
Sak 23. Regnskap per 31.08.2006
Sak 24. Budsjettforslag for 2006/2007
Sak 25. Tema ortopedisk symposium høstmøtet 2007
Sak 26. Tid og sted for neste Generalforsamling NB: Ortopedmiddagen Holmenkollen Park Hotell kl 20.00