Hvorfor ortopedi?

For deg som står overfor ditt yrkesvalg finnes det gode grunner til å interessere seg for ortopedi. Å jobbe innen ortopedisk kirurgi gir deg muligheten til å:
  • treffe pasienter i alle aldre
  • arbeide med både mindre og alvorlig syke/skadede mennesker
  • se raske og tydelige resultater av den gitte behandlingen
  • vise resultateter av godt håndverk
  • få lindre smerte og gjenopprette funksjon, og på den måten hjelpe pasienter til å leve et aktivt liv
  • få forske innen et område med brede kontaktflater mot både grunn og klinisk forskning
  • få jobbe innen en spesialitet som behøves i hele verden
  • satse på en spesialitet med gode karrieremuligheter 
  • kunne velge mellom offentlig og privat arbeid

 

Hva betyr ortopedi?

Ortopedi betyr “rette barn“ og består av de greske ordene orthos = rett og pais = barn eller paideia = avkom 

Navnet ble funnet opp av den franske barnelegen Nicolas Andry som 1741 i Paris gav ut en bok som på omslaget hadde symbolet som vi har i vår logo. Dette symboliserer ortopedi. Det krokete treet er bundet til en rett påle for å tvinges til å vokse rett. Boken med tittelen "Ortopedia eller kunsten å korrigere og forebygge deformiteter hos barn" var egentlig tenkt som et hjelpemiddel for foreldre.

Ortopedien var i begynnelsen basert på å korrigere deformiteter i bevegelsesapparatet med ulike typer bandasje, korsetter og andre apparater. Med inntoget av moderne anestesi, kunnskap om hvordan bakterier forårsaker sykdom og hvordan disse kan forhindres med aseptikk samt oppdagelse av røntgen gjorde at ortopedi utvikles til en kirurgisk disiplin. 

Dagens ortopedi 

I dagens ortopedi håndteres medfødte og ervervede skader og sykdommer i bevegelsesapparatet. Ortopeder tar hånd om hele kroppen fra nakken og ned. Bare hodet overlates til andre spesialister.

Med bevegelsesapparatet menes skjelett, alle ledd, muskler, sener, bindevev og perifere nerver.

Innen ortopedien behandles pasienter i alle aldre og alle typer skader og sykdommer. Selv om tyngdepunktet ligger på kirurgisk behandling er det og rom for medisinsk behandling, fysikalsk behandling og andre konserative behandlinger. I

I Norge er de store diagnosegruppene slitasjegikt i hofte og knær, brudd og andre traumerelaterte skader, ryggproblemer og problemer relatert til idrett og fysisik aktivitet. 

Ortopedi går hånd i hånd med den tekniske utviklingen og er i dag en høyteknologisk spesialitet både i diagnostikk og behandling. Utviklingen gjør det mulig å erstatte flere ledd, behandle flere frakturer og behandle flere ting miniinvasivt.

Ortopedisk forskning 

Ortopedisk forskning spenner fra grunnforskning til større kliniske studier.

I Norge er det aktive forskningsmiljøer ved alle universitetene samt på flere andre sykehus. 

Hvor finnes ortopedene i Norge? 

Ortopeder finnes på alle sykehus i Norge der man driver akuttvirksomhet samt på de fleste private sykehus. Oftest organisert som egne avdelinger, men på de minste sykehusene som en del av kirurgiske avdelinger.

Hvem er ortopeder? 

Omkring 1200 norske leger jobber innen ortopedi. Ca 700 spesialister, resten i utdanning. Ortopedene er organisert i Norsk Ortopedisk Forening (NOF). Det er flest menn som er ortopeder, men kvinneandelen er stadig økende. Dette er et fag for alle, i hele landet.

Utdanning i ortopedi

Utdanningen følger en målbeskrivelse og klare krav til innhold i tjeneste, kurs og utførte operasjoner. Utdanningsforløpet er nå under evaluering og kan bli endret. Nå tar det ca 6 år og bli spesialist. Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er en undergruppe av NOF. De taler utdanningskandidatenes sak og arbeider for å sikre kvalitet og tilgjengelighet på utdanning. Se nettsiden deres for mer informasjon. Link på forsiden. 

Fremtidsutsikter 

Behovet for ortopeder er økende, da det er en øekende befolkning og flere eldre med behov for ortopedisk behandling. I tillegg er det etterslep på utdanning som forterker behovet. Det gjør karrieremulighetene gode. 

Hvor kan jeg få vite mer ? 

Norsk Ortopedisk Forening kan gi deg mer informasjon om ortopedi. Du kan ta kontakt med styret, eller din nærmeste ortopediske avdeling.