Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Om oss

Nofs Strategiplan 2015-2019

Nofs Straregiplan ble godkjent ved generalforsamlingen 21. oktober 2015.
18. september 2018

Ortopedisk kirurgi har gjennom de siste tiår nasjonalt og internasjonalt gjennomgått en rivende utvikling. Det skjer en økende teknifisering og en økende subspesialisering. Faget vil sannsynligvis endre seg raskere enn hva det har frem til i dag, samtidig som både pasienter og samfunn endrer fokus. Kombinert med demografiske endringer og endringer i fremtidig sykdomspanorama, vil dette sette krav til ortopediske kirurger om å videreutvikle seg faglig, ivareta den humanistiske forankringen, samt evne til tverrfaglig samarbeide. Utviklingen vil like mye sette krav til oss som helseadministratorer. Det er derfor nødvendig med strategiplaner som gjør oss i stand til å møte fremtidige økte kapasitetskrav og gjøre de riktige prioriteringer. 
 
 Strategiplanens formål er å bidra til:
 
1. å ivareta pasientens, medlemmenes og fagområdets interesser
2. at ortopeder er i stand til å kunne benytte det beste behandlingstilbud for vår pasientgruppe
3. å sikre kvalitet og kvantitet i utdanningen og etterutdanningen av ortopediske kirurger 
4. at det er tilstrekkelig behandlingskapasitet, samt sikre kvalitet og effektivitet
5. riktig prioritering i ortopedisk kirurgi og mellom de ulike spesialitetene
6. å sike gode betingelser for ortopedisk forskning og fagutvikling
7. et godt og utviklende kontaktnivå med relevante faglige, 
    vitenskapelige, politiske og offentlige instanser