Norsk ortopedisk forening

Ortopedposten

Bilde av forsiden til Norsk ortopedpost sin desemberutgave i 2019. På forsiden står det Multitrauma og det er avbildet en skikkelse lik den som er på Metallicas album And justice for all. Bladets omslag er en etterligning etter Metallicas album. Nederst står tittelen: "..And Intramedullary nails for all"
Ortopedposten. Forsiden av siste utgave.

Informasjon til annonsører: