Norsk plastikkirurgisk forening

Aktuelt

Covid-19

Tiltak i forbindelse med covid-19 epidemien
14. april 2020
SARS-CoV-2

Under finner dere lenker til ulike retningslinjer som er utarbeidet i forbindelse med covid-19 epidemien.

Håndtering av kirurgiske pasienter i forbindelse med CORONA-pandemien er utarbeidet av Norsk Kirurgisk Forening. Disse retningslinjene er vedlagt både i fulltekst og som en ensides oversikt.


Anbefaling om prioritering av plastikkirurgiske pasienter er prioriteringsveleder for offentlig plastikkirurgi dersom smittesituasjonen i Norge tilsier at elektiv virksomhet på nytt må tas ned.


Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt er offisiell nasjonal veileder for smittevernstiltak som må iverksettes i klinikker utenfor spesialisthelsetjeneste med offentlig avtale, som har vært stengt i første periode av CoVid-tiltakene. En mer brukervennlig versjon finnes på Folkehelseinstitiuttets sider.

 

Styret i Norsk plastikkirurgisk forening, 26.04.20