Medlemsbrev 2 oktober

1. Generalforsamling Norsk plastikkirurgisk forening


Vedlagt følger saksliste til generalforsamlingen 2022 i Norsk plastikkirurgisk forening som avholdes torsdag 27. oktober 2022, kl. 15.30 - 17.00 på Thon Hotel Meet Ullevål, Oslo. Deltakelse på generalforsamlingen er gratis. Hvis du ikke ønsker å delta på det faglige programmet på høstmøtet, men vil delta på generalforsamlingen må du likevel registrere deg slik at det kan lages navneskilt.


Påmelding til høstmøtet og registrering for å delta på generalforsamling gjøres på:

https://hostmotet.no/checkin/


2. Generalforsamling Norsk forening for estetisk plastikkirurgi


Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NPEF) holder sin generalforsamling samme sted klokken 17:00 - 18:00. Saksliste følger under. 


1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av referent

3. Gjennomgang av årsmelding

4. Innmelding av nye medlemmer

5. Eventuelt

6. Valg av nytt styre ved F. Amland


3. Plastikkirurgisk middag


Det er fremdeles ledige plasser til plastikkmiddagen torsdag 27.10.22 klokken klokken 19:30. Leger i plastikkirurgisk spesialisering (LIPS) har tatt ansvar for å arrangere middagen som i år blir på Avalon, Munkedamsveien 31, 0250 Oslo. Prisen er 700 kroner per person og inkluderer 3-retters middag, velkomstdrink, to glass vin og kaffe. Påmeldingsfristen er forlenget til 20.10.22. 


Bindende påmelding skjer på nett:

https://forms.gle/ZH9HCjxEKbDzepQA8


Detaljert program for høstmøtet sendes ut senere. 


Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening