Norsk plastikkirurgisk forening

Aktuelt

Medlemsbrev november

Medlemsbrev november
29. november 2022

Kjære medlemmer,


våren 2022 ble preget av slutten på en pandemi og starten på en krig i Europa. I det et dramatisk år går mot slutten er pandemien fremdeles ikke helt over og krigen i Ukraina ser dessverre ikke ut til å ta slutt med det første. Vi skal være glade for at den største bekymringen for mange i Norge er økte strømpriser og høyere renter, ikke om familie og venner overlever vinteren. 


Sett fra foreningens side har året vært udramatisk.


1. Høstmøtet 


Takk for engasjert deltakelse på høstmøtet. Spesiell takk til foredragsholdere, paneldeltakere og møteledere som gjorde møtet mulig. Gi gjerne tilbakemelding på det faglige innholdet og på rammene rundt årets høstmøte (lokaler, logistikk, tidsfrister, pris, annet). Styret tar også gjerne mot innspill til tema og/eller foredragsholdere som bør vurderes til neste høstmøte.


2. Non-melanom hudkreft


I 2020 fikk Norsk plastikkirurgisk forening støtte fra Legeforeningens Fond for kvalitet og pasientsikkerhet for å dekke utgifter til en arbeidsgruppe for å utarbeide veileder for non-melanom hudkreft. Et utkast til veileder er sendt til ledere ved plastikkirurgiske avdelinger for gjennomsyn og er planlagt distribuert til medlemmene i Norsk plastikkirurgisk forening over nyttår. 


3. ICOPLAST 


International confederation of plastic surgery societies (ICOPLAST) arrangerer sin andre verdenskongress i Dubai 5-7. mai 2023. Konferansen dekker både rekonstruktive og estetiske emner. Frist for innsending av abstract er 30. desember 2022 og for early bird registrering 28. februar 2023. Norsk plastikkirurgisk forening er invitert til å nominere en eller to medlemmer til å bli vurdert for arbeid med det faglige programmet. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å bli nominert. Beskriv i så fal kort hva ditt interessefelt er.


Mer informasjon:

https://www.icoplast2023.com/home


Preliminært program:

https://www.icoplast2023.com/agenda


4. EURAPS


European association of plastic surgeons (EURAPS) arrangerer sitt årlige møte i Stockholm 25-27. mai 2023. Frist for early bird registrering er 21. mars 2023.


Mer informasjon:

https://www.euraps.org


Med ønske om en fredelig desember, en god jul og et godt nytt år!


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening