Medlemsbrev - saksliste generalforsamling

1. Generalforsamling Norsk plastikkirurgisk forening


Vedlagt følger saksliste til generalforsamling 2023 i Norsk plastikkirurgisk forening som avholdes torsdag 26. oktober 2023, kl. 15.00-17.00 på Oslo militære samfund, Myntgata 3, 1551 Oslo. Deltakelse på generalforsamlingen er gratis. 


2. Generalforsamling Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og LIPS


Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NPEF) og Leger i plastikkirurgisk spesialisering (LIPS) holder sine generalforsamlinger samme sted klokken 17:30-18:30. 


Program for høstmøtet sendes ut senere. 


Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening