Norsk plastikkirurgisk forening

Aktuelt

Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi

Generalforsamlingen vedtok 25.10.18 en revidert utgave av Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi.
12. desember 2018

Vi gjør særlig oppmerksom på at gratis konsultasjoner, kampanjetilbud på konsultasjoner og kirurgi, eller tilbud om fratrekk av konsultasjonstakst gitt at man gjennomfører et inngrep ikke skal forekomme. Norsk Plastikkirurgisk Forening forventer at våre medlemmer driver sin praksis i tråd med disse reglene og kommer til å følge opp at reglene etterleves.