Høringer

Her finnes linker til høringer og høringssvar fra Norsk plastikkirurgisk forening.

Merverdiavgift ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Høringsnotatet fra Finansdepartementet ble sendt ut 22.06.20 med høringsfrist 03.08.20. I vårt høringssvar kritiserte vi både utsendelsestidspunktet, den korte svarfristen og at Norsk plastikkirugisk forening ikke var blant de 192 høringsinstansene.

Det har etter endring av reglene for merverdiavgift være usikkerhet hvordan disse skal praktiseres. I samarbeid med Norsk kirurgisk forening sendte vi i desember 2020 et brev med innspill. Myndighetenes svar finnes her. I tillegg har Norsk forening for estetisk plastikkirurgi sendt inn en forespørsel om klargjøring av regelverket til skattemyndighetene og fått dette svaret. Når det gjelder plikt for fakturering av merverdiavgift for underleverandører har Skatteetaten sendt dette svaret.  

Flere private aktører var 18. mars 2021 i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for ytterligere oppklaring og har utarbeidet anbefalinger basert på svar de fikk på dette møtet. Representanter fra våre foreninger var ikke tilstede på dette møtet. Vi har valgt å informere Finansdepartementet og Skatteetaten om vår tolkning av regelverket i et brev hvor vi ber om snarlig tilbakemelding. Vi har nå fått svar fra Skatteetaten.