Norsk plastikkirurgisk forening

Fag

Høringer

Her finnes linker til høringer og høringssvar fra Norsk plastikkirurgisk forening.
8. oktober 2020

Merverdiavgift ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Høringsnotatet fra Finansdepartementet ble sendt ut 22.06.20 med høringsfrist 03.08.20. I vårt høringssvar kritiserte vi både utsendelsestidspunktet, den korte svarfristen og at Norsk plastikkirugisk forening ikke var blant de 192 høringsinstansene.