Om plastikkirurgi

Hva er plastikkirurgi?

Begrepet "plastikkirurgi" er på samme tid både et medisinsk fagfelt, og den formelle betegnelsen på en norsk, medisinsk spesialitet, på linje med for eksempel "infeksjonssykdommer", "hjertesykdommer", "ortopedisk kirurgi" etc.. Alle slike medisinske spesialiteter defineres og ivaretas av norske myndigheter i nært samarbeide med Den norske lægeforening (Dnlf).