Norsk plastikkirurgisk forening

Retningslinjer

Retningslinjer for plastikkirurgi i offentlig regi

Dette er de nye retningslinjene som foreslås brukt ved vurdering av indikasjon for plastikkirurgisk behandling av pasienter i offentlig regi.

Retningslinjene er veiledende og ment som et grunnlag for vurderingen den enkelte pasient. I noen tilfeller vil det være nødvendig å bruke andre kriterier.

NPKF etterstreber et mest mulig ensartet vurderingsgrunnlag for plastikkirurgisk behandling av pasienter i offentlig regi og vi anbefaler at disse retningslinjene brukes for en overveldende majoritet av pasientene. 

Retningslinjer for plastikkkirurgi 

Arbeidet med å lage felles retningslinjer i plastikkirurgi startet allerede i 2006, og temaet har siden den gang vært fremme på flere Generalforsamlinger. Temaet retningslinjer har vært arbeidet med av flere ildsjeler i foreningen og i styret. Styret i NPKF så i 2010 at det fortsatt var for ulik praksis på de ulike stedene og vi ønsket alle en felles plattform. Kvalitetsrådet i NPKF fikk oppgaven med å gå mer i detaljer med å samstemme indikasjonene. Resultatet er grundig gjennomarbeidet med god forankring i sykehusmiljøene hvor temaene regelmessig er tatt opp til debatt.

Les retningslinjer ved ulike indikasjoner: