Lipofilling ved brystrekonstruksjon

Lipofilling frarådes hos pasienter med DCIS, ved inadekvate reseksjonsmarginer eller der den adjuvante behandlingen har vært inkomplett eller hos pasienter med særlig høy risiko for lokoregionalt residiv som inflammatorisk brystkreft og sarcom.

Lipofilling ved brystrekonstruksjon er omhandlet i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 7/2018, 11 utgave, kapittel 5.16.5.

5.16.5 Lipofilling

Mulige indikasjoner

  • Korreksjon av defekter etter brystbevarende kirurgi
  • Bedring av bløtdelsdekning etter implantatbasert brystrekonstruksjon
  • Augmentasjon av volum etter autolog brystrekonstruksjon
  • Stimulering av neovaskularisering i kronisk ischemisk strålebehandlet vev
  • Korreksjon av kontur eller volumproblemer etter terapeutiske reduksjoner – reduksjonplastikker/mastopexi
  • Total brystrekonstruksjon
  • Kroniske smerter i brystvegg etter strålebehandling

Ved vurdering av lipofilling hos en brystkreftoperert pasient skal vedkommende informeres muntlig og skriftlig om at det så langt ikke er vist økt risiko for lokalt residiv etter autolog fettransplantasjon, men at datagrunnlaget er usikkert (134-136).
Aktuelle pasienter skal være informert om at utredning med trippeldiagnostikk kan bli nødvendig som et resultat av prosedyren.

Full anamnese og klinisk undersøkelse skal være gjort før lipofilling. Mammografi hos pasienter operert med brystbevarende kirurgi skal være gjort innen 6 mnd før prosedyren. Det skal ikke være kliniske eller radiologiske tegn til lokoregionalt tilbakefall. Klinisk undersøkelse er tilstrekkelig hos mastectomerte. Ved suspekte funn skal utredning med trippeldiagnostikk gjøres før lipofilling. Ved usikkerhet omkring kliniske funn eller trippeldiagnostiske undersøkelser bør pasienten diskuteres i MDT.

Hos pasienter operert med brystbevarende kirurgi anbefales det kontroll mammografi 1 år etter prosedyren. Det må angis i røntgenrekvisisjon at lipofilling er gjort og hvor fettet er deponert. Ansvarlig for lipofilling ,- i de fleste tilfeller plastikk kirurg, er ansvarlig for at pasienten henvises til denne undersøkelsen. Det er viktig at kopi av epikrise med informasjon om prosedyren går til ansvarlige onkologiske/brystkirurgiske enhet.

Det skal det gå minst 24 måneder fra avsluttet primærbehandling (stråleterapi og/eller kjemoterapi) til lipofilling. Dette for ikke å kamuflere tidlige residiv hos pasienter med spesielt aggressiv sykdom.

Prosedyren skal registreres i norsk brystkreft register (NBCR) av utøvende kirurg.

Pasienter der lipofilling frarådes

  • Data vedrørende lipofilling hos DCIS-opererte trekker i retning av økt risiko for tilbakefall (137;138). Ved spesielle behov for lipofilling kan disse pasientene diskuteres i multidisiplinært team men på generelt grunnlag frarådes lipofilling hos denne pasientgruppen.
  • Lipofilling frarådes ved inadekvate reseksjonsmarginer eller der den adjuvante behandlingen har vært inkomplett.
  • Pasienter med særlig høy risiko for lokoregionalt residiv som inflammatorisk brystkreft og sarcom.