Norsk plastikkirurgisk forening

Retningslinjer

Malignt melanom

I oktober 2018 kom en ny utgave av handlingsprogrammet for maligne melanomer. Internasjonalt er det skjedd endringer i klassifiseringssystemet som har ført til endring i indikasjonen for hvilke pasienter som skal tilbys vaktpostlymfeknute undersøkelse (sentinel node).

Oppdaterte retningslinjer finnes i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer, 10/2018 IS-2723, kapittel 7.1.3. De viktigste endringene er at de nye retningslinjene anbefaler vaktpostlymfeknute undersøkelse for alle melanomer ≥ 0,8 mm tykkelse mot tidligere 1,0 mm.

I tillegg skal pasienter med ulcerasjon tilbys vaktpostlymfeknute undersøkelse uavhengig av tykkelse. Funn av metastase i vaktpostlymfeknute skal ikke nødvendigvis føre til lymfeknutetoalett, men pasientene skal diskuteres i multidisiplinært team (MDT) møte. Kriterier for vurdering i MDT møtet finnes i handlingsprogrammet.

På nettsiden til Norsk melanomgruppe finnes referater fra vedtak i gruppen som foreløpig ikke er tatt inn i handlingsprogrammet.