Røntgenundersøkelser før estetiske brystinngrep

Retningslinjer for røntgenundersøkelser før estetiske brystinngrep

Norsk bryst cancer gruppe (NBCG) anbefaler at røntgenundersøkelser før estetisk brystkirurgi følger britiske retningslinjer fra 2018 (1). Retningslinjene omfatter implantkirurgi, lipofilling og ulike former brystplastikk. Retningslinjene er basert på en litteraturgjennomgang og konsensus. Et kort sammendrag:

1. Alle kvinner skal gjennomgå full brystanamnese og klinisk undersøkelse
2. Ved abnormale eller usikre funn i anamnese eller ved klinisk undersøkelse skal pasienten henvises brystkirurg / brystdiagnostisk senter.
3. Ved normal anamnese og klinisk undersøkelse anbefales:
- ved alder < 40 år ingen rutinemessig preoperativ røntgenundersøkelse
- ved alder ≥ 40 år mammografi av begge bryst hvis det ikke er gjort de siste 12 måneder.
 
1. Lowes S, MacNeill F, Martin L, O'Donoghue JM, Pennick MO, Redman A, et al. Breast imaging for aesthetic surgery: British Society of Breast Radiology (BSBR), Association of Breast Surgery Great Britain & Ireland (ABS), British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS). J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018;71(11):1521-31.