Medlemsbrev september

Innkalling til generalforsamling

Kjære medlemmer,


1. Generalforsamling


Det kalles med dette inn til generalforsamling i Norsk plastikkirurgisk forening torsdag 27.10.22 klokken 15:30 - 17:00 på Meet Ullevål, Sognsveien 77C, 0855 Oslo. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt senest 29. september til: lfrich@ous-hf.no. Endelig saksliste sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen. I forbindelse med høstmøtet blir det torsdag 27. oktober arrangert fells kirurgmiddag, denne gang på taket av Steen & Strøm. Informasjon om det faglige programmet for høstmøtet vil bli sendt ut i løpet av kort tid. 


Informasjon om påmelding og priser finner du på hostmotet.no. Reduserte early bird priser for høstmøtet gjelder frem til 30. september.


2. ISAPS world congress

 

Minner om kommende møte i International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) som i år holdes i Istanbul 20-24 september. Amin Kalaaji forteller at det vil være flere deltakere fra Norge og at en tar sikte på samle de norske deltakerne undrer kongressen.


https://www.isapsistanbul2022.com


3. Saker fra Norsk kirurgisk forening


a. Nasjonal metodebok


Helse Sør-Øst har betalt for en tjeneste for publisering av metodebøker på nett: metodebok.no. Det er et ønske om at det publiseres metodebøker for alle spesialiteter forankret i de medisinske fagmiljøene. Det er så vidt jeg forstår ikke satt av midler til utarbeidelse av metodebøker. Ortopedene har betalt 150 000 kroner pluss en årlig kostnad for revisjon og vedlikehold av sin metodebok. Med unntak av Brannskadeavsnittet ved Haukeland ser det ikke ut som om andre kirurgiske fag så langt har publisert metodebok på denne nettsiden. Kostnad for Norsk kirurgisk forening samlet eller for Norsk plastikkirurgisk forening er ikke avklart. Jeg regner med at vi hører mer om dette etter hvert. Medlemmer som ønsker å delta i arbeidet med metodebok for plastikkirurgi kan ta kontakt på: lfrich@ous-hf.no. 


b. Bekreftelse på spesialistgodkjenning


De siste årene har nye spesialister ikke fått en fysisk bekreftelse på at en er godkjent spesialist, men bare en melding om at en er godkjent spesialist. Det har vært et ønske både fra våre medlemmer og andre medlemmer i Norsk kirurgisk forening å gjeninnføre en fysisk bekreftelse på at en er godkjent spesialist. Fordi det er Helsedirektoratet som godkjenner spesialister har ikke Norsk kirurgisk forening eller Norsk plastikkirurgisk forening myndighet til å utstede en spesialistgodkjenning, men vi kan bekrefte at et medlem er registrert spesialist i helsepersonellregisteret og når denne var gyldig. Norsk kirurgisk forening har laget et forslag til en mal for en slik bekreftelse og satser på å få denne ferdig til høstmøtet slik at de som ønsker det registrerer seg og enten får utlevert en bekreftelse under høstmøtet eller får denne tilsendt i ettertid.


https://register.helsedirektoratet.no/Hpr


Det vil bli gitt fyldigere redegjørelse om andre aktuelle saker som har vært diskutert i Norsk kirurgisk forening på generalforsamlingen. 


Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening