Medlemsbrev februar

Kjære medlemmer,


det nye styret hadde sitt første møte 01.02.22. Styret består av Lars Frich (leder), Bjørn Brøndmo, Malgorzata Gosciewska, Kirsten Elisabeth Schjelderup og Hai Quan Dinh Nguyen. Lene Oskal og Tarald Rekve er vararepresentanter. Tusen takk til avtroppende leder Kjersti Ausen og styremedlem Hilde Bugge for en flott innsats! 


Foreningens hjemmeside finner du på:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-plastikkirurgisk-forening/


Her finner du blant annet informasjon om aktuelle høringer og referat fra styremøter og årsrapporter. 

 

1. Historikk


Det nye styret har arvet en samling filer blant annet med årsrapporter og referater fra generalforsamlinger. De eldste dokumentene er fra 2010. Det ville ha vært fint om medlemmer som sitter på materiell om Norsk plastikkirurgisk forening sin tidlige historie tar kontakt så det kan digitaliseres og bevares for ettertiden.


Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har gitt ut en bok om historien til Norsk forening for estetisk plastikkirurgi 1983 - 2020 som kan være av interesse for flere. Amin Kalaaji har vært redaktør for boken som har bidrag fra tidligere ledere av foreningen. Boken finnes i fysisk format, men kan også leses her:


https://issuu.com/brataas/docs/historien_om_norsk_forening_for_estetisk_plastikki?fr=sMzg4NTIyNTg5Njc

 

2. Retningslinjer non-melanom hudcancer


Norsk plastikkirurgisk forening har fått midler fra Legeforeningens Fond for kvalitet og pasientsikkerhet for å utarbeide retningslinjer for non-melanom hudcancer. Arbeidet går fremover og forhåpentligvis kan vi få sendt et utkast ut til avdelingsledere om ikke så mange uker. Norsk forening for dermatologi og venerologi har også startet arbeid med retningslinjer for non-melanom hudkreft. Vi har kontakt med dem og håper at det vil være mulig å utarbeide felles retningslinjer som på sikt kan danne grunnlag for et handlingsprogram.

 

3. Kirurgisk høstmøte


Høstmøtet 2021 er nå godkjent hos fondene i Legeforeningen for legers etterutdanning. Hvis noen fikk avslag på støtte kan det være grunn til å klare på avslaget. 


Fristene til kirurgisk høstmøte 2022 er endret. Arrangørene ønsket opprinnelig at fristene for innlevering av abstracts skulle flyttes til før sommeren. Dette er nå endret, men oversikt over symposier og hvor mange frie foredrag vi ønsker må meldes i god tid før sommeren. Det er derfor fint om de som vet de kommer til å levere et abstract gir beskjed om det i god tid. Med forbehold om endringer er fristene for 2022:


1. april: Frist for å levere inn oversikt over symposium og tidsbruk

31. mai:    Frist for å oppgi hvor mange "slotter" det er behov for til frie foredrag.

15. august:  Frist for innlevering av abstracts. Om det kommer inn flere foredrag enn ledige "slotter", må de beste velges ut, og resten vil bli posterpresentasjoner.

 

4. ASPS, International Representative to the Board of Directors


Norsk plastikkirurgisk forening er Global partner til American Society of Plastic Surgeons (ASPS). Det kom for en uke siden en mail hvor det er ønske om at vi nominerer en kandidat til "International Representative to the Board of Directors". Vervet er for 2 år. Fint om aktuelle kandidater gir beskjed som snart som mulig, fristen er allerede 22. februar. Jeg vet dessverre ikke så mye om hva dette innebærer og informasjonen som er sendt er sparsom, se under.


Call for International Representative to the Board of Directors Nominations


Thank you for being the ASPS Global Partner! On behalf of the ASPS International Committee, we kindly ask you to submit one nomination for the International Representative to the Board of Directors position, which is a two-year term, to the Nominating Committee linked below.


https://www1.plasticsurgery.org/members/nominee/special/default.aspx


The Nominating Committee will vet candidates, conduct phone, video conference or face-to-face interviews, and select a nominee for this position on the Slate of Candidates.

 

Please note that the nominees must be an international member of ASPS. This is the link to the ASPS membership roster: https://find.plasticsurgery.org/

 

5. Aktuelle konferanser


Plastic surgery The meeting arrangeres i år i Boston 27-30.10.22. Frist for innsending av abstract er 1. mars.

https://www.plasticsurgerythemeeting.com


International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) arrangeres i Istanbul 20-24 september. Kontakt gjerne Amin Kalaaji (ami.kal@online.no) for mer informasjon.

https://www.isapsistanbul2022.com

 

Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening