Medlemsbrev oktober

Medlemsbrev oktober

Kjære medlemmer,


vedlagt er program for høstmøtet 2022. 


Link til frie foredrag finner du også her:

https://hostmotet.no/event/ff-69-77-2022/

https://hostmotet.no/event/ff-78-82-2022/

 

Påmelding på høstmøtet:

https://hostmotet.no/checkin/


Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening